Kreativlekplats

Samhällsengagemang

Samhällsengagemang är en kärnprincip som präglar det svenska samhället. Med en lång tradition av frivilligt arbete och medborgarinitiativ strävar Sverige efter att skapa ett starkt och sammanhållet samhälle. Genom att främja deltagande i lokala projekt och sociala initiativ byggs en grund av ömsesidig hjälp och förståelse. Samhällsengagemang är en nyckelfaktor för att främja social rättvisa, solidaritet och en hållbar framtid för alla medborgare i Sverige.

Samhällsengagemang